LSS Legal

Po tym zostanie blizna! A kto za to zapłaci? O szkodach powstałych w wyniku nieprofesjonalnie przeprowadzonego zabiegu kosmetycznego

Celem wykonywania zabiegów kosmetycznych jest pielęgnacja, poprawa jakości i wyglądu skóry. Jednakże, co zrobić, jeśli zabieg przyniósł efekt wprost przeciwny do zamierzonego? Powikłania po błędnie przeprowadzonych zabiegach kosmetycznych mogą być wszelakie, od najlżejszych, do których zaliczają się reakcje alergiczne i pogorszenie samopoczucia, po najcięższe, które zostawią po sobie trwałe ślady, a nawet doprowadzą do rozstroju zdrowia tudzież narażą na jego utratę, a wśród nich można wskazać poparzenia oraz uszkodzenia powłok skórnych, których następstwem są blizny i przebarwienia, martwice skóry i zatory układu krążenia, stanowiące wszak poważne zagrożenie. Jeśli jednak niefortunnie doznamy szkody tudzież krzywdy w wyniku nieumiejętnego przeprowadzenia zabiegu, należy pamiętać o możliwości dochodzenia swoich roszczeń względem gabinetu kosmetycznego.

Ile się należy?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, osoba, która wyrządziła szkodę, winna jest jej naprawienia, przy czym przez szkodę rozumie się zarówno straty, jak i utracone korzyści. Toteż, wszelkie koszty poniesione w wyniku błędnie przeprowadzonego zabiegu kosmetycznego podlegają zwrotowi, a wśród nich można wskazać koszty umówionych wizyt lekarskich, zakupionych leków, maści, a także odbytych zabiegów mających na celu usunięcie lub złagodzenie następstw tego zdarzenia. Co ważne, jeśli uiściliśmy za trefny zabieg kosmetyczny zapłatę, ona również winna być przez gabinet kosmetyczny zwrócona. Należy przy tym pamiętać o utracie spodziewanego przyrostu aktywów. Toteż wszelkie nieosiągnięte dochody wynikające z naszej niedyspozycyjności po odbytym zabiegu kosmetycznym będą objęte roszczeniem. Ten aspekt będzie dotyczył w szczególności osób, których nieodzowną częścią pracy jest wykorzystywanie własnego wizerunku. Przykładowo modelka, która, mimo wcześniej poczynionych ustaleń w tej kwestii, nie podpisze intratnej umowy z agencją ze względu na rozległe blizny, oparzenia lub nawet wysypkę, ma prawo żądać zapłaty w takiej wysokości, na jaką opiewałaby ów umowa.

… ale to nie wszystko!

Szkoda majątkowa nie jest jednak najgorszym „powikłaniem” zabiegów kosmetycznych. To doznane cierpienia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, stanowią sedno problemu. W takim wypadku, gabinet kosmetyczny winien swojej klientce zadośćuczynić wszelkie krzywdy, jakie odczuła. Ów krzywdą może być zarówno fizyczny ból i dyskomfort, jak i ujemne doznania psychiczne, a wśród nich spadek poczucia własnej wartości, poczucie wstydu, utrata perspektyw na przyszłość, stany lękowe, czy nawet depresja. Nie bez wpływu na wielkość krzywdy, a tym samym wysokość zadośćuczynienia pozostaje długotrwałość cierpień, ich intensywność, a także nieodwracalność skutków.

Jako przykład można wskazać oparzenie powstałe w wyniku przeprowadzonego zabiegu depilacji laserowej, które nie tylko powoduje po stronie poszkodowanej konieczność zapłaty za wizyty lekarskie oraz środki medyczne, ale również może pociągać za sobą daleko idące skutki natury psychicznej związane z trwałym i nieodwracalnym oszpeceniem ciała.

Jeśli kwestie poruszone w niniejszym artykule dotyczą Ciebie- nie zwlekaj! Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii, która w profesjonalny sposób pomoże odzyskać to, co Ci się należy.