LSS Legal

Ustawa o ochronie sygnalistów już w III czytaniu. Wkrótce nowe obowiązki przedsiębiorców.

23.05.2024 w Sejmie miało miejsce III czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Senat wniósł już poprawki do projektu. To najwyższy moment, aby zastanowić się, jakie znaczenie dla przedsiębiorców nabierze ustawa po jej wejściu w życie.

Ustawa będzie nakładać na podmioty zobowiązane obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych. Procedura będzie musiała spełniać szereg wymagań ustawowych, w tym określać osobę lub podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, sposób ich przekazywania, osobę lub podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych, tryb postępowania ze zgłoszeniami, termin na podjęcie działań, w tym na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, a także zawierać informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych. Z obowiązkiem wprowadzenia procedury wiążą się inne, równie istotne, dotyczące przede wszystkim przetwarzania danych osobowych, ochrony poufności tożsamości sygnalisty, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych. Jeśli podmiot zobowiązany podejmie decyzję o upoważnieniu innego zewnętrznego podmiotu do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, koniecznym będzie zawarcie z tym podmiotem umowy spełniającej warunki szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Stworzenie stosownych procedur zgłoszeń wewnętrznych z pewnością przysporzy wiele problemów. Z tego względu rekomendujemy skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, aby wprowadzone przez procedury w pełni odpowiadały wymogom ustawowym.