LSS Legal

Koniec ułatwień w obrocie ziemią rolną dla fundacji rodzinnych

pole uprawne

Podpisana 28 sierpnia 2023r. nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. stanowi,  że uchyla się wyjątki co do obrotu nieruchomościami rolnymi (reglamentowanego przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego), a które zostały dodane przez przepisy ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej.

Przywraca się zatem dla fundacji rodzinnych niekorzystne rozwiązania wprowadzając  ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi powyżej 1 ha w odniesieniu do fundacji rodzinnych, ich fundatorów i beneficjentów będących osobami bliskimi fundatora. 

Po wejściu w życie zmian przepisy ustawy będą m.in:

  1. narzucać obowiązek posiadania statusu rolnika indywidualnego przez fundację rodzinną oraz jej beneficjentów; 
  2. zakazywać zbywania nieruchomości rolnej przez okres pięciu lat od momentu jej nabycia, nawet w odniesieniu do beneficjentów fundacji rodzinnej; oraz
  3. zobowiązywać do każdorazowego zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o rozporządzaniu nieruchomością rolną.

W praktyce w istotny sposób ogranicza to możliwość wykorzystania Fundacji Rodzinnej jako instrumentu inwestowania w nieruchomości rolne, usuwając korzyści wprowadzone pierwotnie ustawą z dnia 26 stycznia 2023r. o Fundacjach Rodzinnych.